Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 4 – Pomoc Publiczna

WspieramLokalneLokale   10.04.2020

Pandemia korona wirusa boleśnie dotknęła zarówno pracowników jak i pracodawców restauratorów. Pisaliśmy już,  jakie działania optymalizacji zatrudnienia może podjąć pracodawca.  Tym razem zapraszamy do lektury założeń tarczy antykryzysowej na temat zmian w Pomocy Publicznej.

1. Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, u którego nastąpił co najmniej spadek obrotów gospodarczych w ciągu dwóch dowolnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów:

  • 30 % – dofinansowanie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • 50% – dofinansowanie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • 80% – dofinansowanie 90% minimalnego wynagrodzenia.

2. Mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

Możliwość ubiegania się o przyznanie pożyczki w wysokości 5000 zł z Funduszu Pracy, której oprocentowanie ma być stałe i wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Okres spłaty: maksymalnie 12 m-cy.

Kryteria niezbędne do starania się o pozyskanie pożyczki:

  • Status mikroprzedsiębiorcy
  • Prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 roku
  • Dołączenie do wniosku oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku

UWAGA! Istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie pożyczki. Należy utrzymać stan zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, w stosunku do stanu zadeklarowanego w oświadczeniu.

3. Udzielenie gwarancji i poręczeń

Możliwość pozyskania poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców przez BGK. Poręczenie lub gwarancja obejmuje maksymalnie 80% kwoty pozostałej do spłaty.

4. Możliwość umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

5. Odstąpienie od dochodzenia należności czynszowych
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może odstąpić od dochodzenia należności czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Pobierz darmowe wzoru dokumentów gotowe do druku:

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę

Pismo w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty związanej z dzierżawą nieruchomości

Sprawdź też:

Koronawirus a przedsiębiorcy. Gdzie szukać pomocy?

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 2 – Koronawirus a ZUS

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 3 – zmiany w Prawie Pracy

Autor: Adriana Głuchowska

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

31 + = 33

Skomentuj i podziel się swoją opinią!

Na naszej stronie używamy różnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w internecie. Do tego celu możemy zbierać Twoje IP lub inne dane osobowe, które nam podasz.
Administratorem danych osobowych jest ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 556-08-00-678. Przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora. Dane te są przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.