atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Portal gastronomiczny > Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 4 – Pomoc Publiczna

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 4 – Pomoc Publiczna

Pandemia korona wirusa boleśnie dotknęła zarówno pracowników jak i pracodawców restauratorów. Pisaliśmy już,  jakie działania optymalizacji zatrudnienia może podjąć pracodawca.  Tym razem zapraszamy do lektury założeń tarczy antykryzysowej na temat zmian w Pomocy Publicznej.

1. Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, u którego nastąpił co najmniej spadek obrotów gospodarczych w ciągu dwóch dowolnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów:

  • 30 % – dofinansowanie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • 50% – dofinansowanie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • 80% – dofinansowanie 90% minimalnego wynagrodzenia.

2. Mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

Możliwość ubiegania się o przyznanie pożyczki w wysokości 5000 zł z Funduszu Pracy, której oprocentowanie ma być stałe i wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Okres spłaty: maksymalnie 12 m-cy.

Kryteria niezbędne do starania się o pozyskanie pożyczki:

  • Status mikroprzedsiębiorcy
  • Prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 roku
  • Dołączenie do wniosku oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku

UWAGA! Istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie pożyczki. Należy utrzymać stan zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, w stosunku do stanu zadeklarowanego w oświadczeniu.

3. Udzielenie gwarancji i poręczeń

Możliwość pozyskania poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców przez BGK. Poręczenie lub gwarancja obejmuje maksymalnie 80% kwoty pozostałej do spłaty.

4. Możliwość umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

5. Odstąpienie od dochodzenia należności czynszowych
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może odstąpić od dochodzenia należności czynszowych za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Pobierz darmowe wzoru dokumentów gotowe do druku:

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę

Pismo w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty związanej z dzierżawą nieruchomości

Sprawdź też:

Koronawirus a przedsiębiorcy. Gdzie szukać pomocy?

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 2 – Koronawirus a ZUS

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 3 – zmiany w Prawie Pracy

Autor: Adriana Głuchowska

Wyszukaj

Facebook

Newsletter

Nie masz konta? Zarejestruj się
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Kontakty dla kucharzy:

Telesales HoReCa 22 463 96 44

Region Północny:
Tomasz Gołębiowski 602 796 729

Region Centralny:
Mirosław Balcerzak 606 802 966

Region Południowy:
Natalia Domurat 692 459 048

Kontakty dla cukierników:

Telesales cukiernictwo 699 821 714

Zwiń