atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Strona główna > Tarcza 6.0 – wsparcie dla kolejnych branż

Tarcza 6.0 – wsparcie dla kolejnych branż

Najprawdopodobniej w najbliższy czwartek 26 listopada wejdzie w życie najnowsza Tarcza antykryzysowa 6.0, uwzględniająca poprawki, które znacznie rozszerzają zakres przedsiębiorstw mogących oczekiwać pomocy.

Dopisano przedsiębiorców z kodami: 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów), 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu), 85.59.A (nauka języków obcych), 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej) oraz 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).
Na pomoc przewidzianą w tarczy 6.0 mogą liczyć również podmioty świadczące usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z bądź prowadzące muzeum.

Dofinansowania i ulgi

W przypadku składek ZUS za listopad, na zwolnienie ze składek może liczyć mikroprzedsiębiorca, zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i jeśli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Analogiczne wymagania muszą spełnić przedsiębiorcy starający się o wypłatę świadczenia postojowego, jak również w przypadku starania się o 5 tys. zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności. Co warto podkreślić – przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność przez trzy miesiące od udzielenia dotacji, zostaną zwolnieni z obowiązku zwrotu tychże dotacji.

Czwartkowa ustawa przewiduje również możliwość wypłaty 2 tys. zł dofinansowania do pensji pracowników przez trzy miesiące. W tym przypadku wymagania co do spadku obrotów (patrz wyżej) będą mniej rygorystyczne, gdyż mówimy tutaj o spadku o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Warunkiem wypłaty wsparcia będzie niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn ich niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem. W przeciwnym razie trzeba będzie zwrócić dofinansowanie otrzymane na zwolnionego pracownika.

Adriana Głuchowska

Wyszukaj

Facebook

Newsletter

Nie masz konta? Zarejestruj się