atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Portal gastronomiczny > Bezpieczeństwo pracowników w dobie SARS-CoV-2

Bezpieczeństwo pracowników w dobie SARS-CoV-2

Pracodawca, co jest kwestią oczywistą, ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, szczególnie w dobie pandemii. Obowiązek ten obowiązuje nie tylko w zakresie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również świadczących usługi na podstawie każdej umowy cywilnoprawnej. Bezpieczeństwo to, w obecnym czasie wykracza daleko poza ramy, które do tej pory mieściły się w tej definicji.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy wobec pracowników, w dobie pandemii koronawirusa, jest minimalizowanie możliwości zakażenia oraz ochrona przed czynnikami ryzyka. Jest to możliwe przede wszystkim poprzez zapewnienie dostępu do środków dezynfekcji lub do jednorazowych rękawiczek, zaś dobrą praktyką – do obu tych elementów.

Ważne, aby starać się zapewnić odstęp między stanowiskami pracy wynoszący min. 1,5 metra, a w przypadkach, kiedy nie jest to możliwe pracodawca musi zapewnić środki ochrony osobistej. Stanowiska pracy powinny być ustawione – w miarę możliwości – tak, aby maksymalnie ograniczyć interakcje między pracownikami i oddalić ich od siebie. Kelnerzy, kasjerzy, osoby z obsługi punktów gastronomicznych powinni zostać wyposażeni w maseczki i rękawiczki, a po wykonaniu usługi za każdym razem powinni dezynfekować ręce.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek noszenia maseczek. Maseczki to temat pojawiający się od początku pandemii. Choć właśnie obowiązek ich używania ma zostać niedługo zniesiony, to nie będzie to dotyczyło pomieszczeń zamkniętych. Jednak, co bardzo ważne, kelnerzy i obsługa na zewnątrz również powinna je nosić cały czas. Osoby te pozostają powiem cały czas w bliskiej przestrzeni klienta. Nosić w sposób prawidłowy – zasłaniający usta i nos. W przeciwnym razie pracodawca naraża nie tylko na niezadowolenie klientów, utratę ich zaufania, ale również na karę w przypadku kontroli służb. Edukacja pracowników w tym zakresie jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa. 

Dobrej organizacji wymaga również obszar zmian pracowników. Zmiany, najlepiej aby były stałe i angażujące jak najmniejszą liczbę osób. Pomiędzy zmianami wymagane jest dokładne czyszczenie i mycie pomieszczeń, z których korzystają pracownicy. Eliminuje to konieczność wysyłania całego personelu na kwarantannę w przypadku stwierdzenia zakażenia. We wspólnych obszarach – np. miejscach spożywania posiłków – należy ustalić różny czas korzystania z nich. Zapomnianym obszarem i często pomijanym w procesie planowania procedur jest obszar „zmiany” pracowników. W tym miejscu pracownicy mijają się, przekazują obowiązki i często przedmioty codziennego użytku w pracy np. klucze, karty i inne. Elementy te mogą być powierzchnią transmisji wirusa, dlatego powinny być w miarę możliwości dezynfekowane.

Dobrą praktyką jest także sugerowanie klientom płatności bezgotówkowych, np. poprzez zamieszczanie takich informacji przy kasie. 

Jak zawsze kluczem do sukcesu jest edukacja. Pracodawca musi przypominać pracownikom o zasadach higieny, obowiązku informowania o stanie zdrowia, zgłaszania sytuacji problemowych, uzupełniania środków ochrony osobistej. Każda osoba z personelu powinna zostać poinstruowana w jaki sposób należy zgłaszać niepokojące objawy, kiedy powinni pozostać w domu. Pracodawca musi też być świadomy, że ma prawo odsunąć pracownika od pracy, jeśli uważa, że pracownik jest chory. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, konieczne jest wstrzymanie przyjmowanie i obsługiwanie klientów oraz kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną. Pomieszczenia, z których korzystał pracownik podejrzany o zakażenie powinny podlegać rutynowemu sprzątaniu, w tym dezynfekcji. 

W dobie SARS-CoV-2 bezpieczeństwo naszego personelu jest bardzo ważne. Wymaga to dobrej organizacji i systemowego podejścia do świadczonych przez przedsiębiorcę usług. Pracodawca musi więc dokonać mapowania czynności, procesów i potem towarzyszących im zagrożeń. Ich prawidłowa identyfikacja a potem opracowanie procedur jest kluczem do eliminacji zagrożenia zarażeniem, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo naszym pracownikom. 

Autorka: Adriana Głuchowska

Artykuł został opublikowany 11.05.2021 r.

Wyszukaj

Facebook

Newsletter

Nie masz konta? Zarejestruj się
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Kontakty dla kucharzy:

Telesales HoReCa 22 463 96 44

Region Północny:
Tomasz Gołębiowski 602 796 729

Region Centralny:
Mirosław Balcerzak 606 802 966

Region Południowy:
Natalia Domurat 692 459 048

Kontakty dla cukierników:

Telesales cukiernictwo 699 821 714

Zwiń