atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Portal gastronomiczny > Organizacja imprez okolicznościowych po 15 i 28 maja 2021

Organizacja imprez okolicznościowych po 15 i 28 maja 2021

Okres pandemii SARS-CoV-2 odcisnął piętno na branży gastronomicznej. W związku z ilością zachorowań, odsetkiem osób hospitalizowanych i siłą z jaką rozprzestrzeniał się koronawirus wprowadzono szereg obostrzeń, które bardzo ograniczyły działalność restauracji, hoteli czy innych punktów gastronomicznych. Obecnie, w wyniku stabilizacji sytuacji pandemicznej stopniowo obostrzenia te są zdejmowane, a branża gastronomiczna powoli ma szansę wrócić na dawne tory. Postulowany przez rząd harmonogram może się jednak zmieniać, a zmiany są zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Luzowanie obostrzeń odbywać się będzie etapami i zawsze będzie uwarunkowane sytuacją pandemiczną w kraju. Każdorazowo przed ogłoszeniem zmian, weryfikowane będą współczynniki, które determinują fakt znoszenia kolejnych obostrzeń i odmrażania branży. Pierwsze zmiany dostrzeżemy już 15 maja 2021 r. Od tego dnia częściowo zostaną otwarte restauracje i bary na świeżym powietrzu. Dotyczy to szczególnie ogródków restauracyjnych, jednak obowiązują tutaj zasady ścisłego reżimu sanitarnego oznaczające konieczność zachowania dystansu między stolikami co najmniej 1,5 m  (chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika) oraz limicie osób na stolik.

Luzowanie obostrzeń w tym zakresie oznacza, że możliwe będzie zorganizowanie przyjęcia np. komunii, chrzcin czy wesela przy stosowaniu się do tych zasad. Rozporządzenie zakłada limit osób – do 25. Należy jednak pamiętać, że przyjęcia w tym czasie będą mogły odbywać się wyłącznie za zewnątrz. Oznacza to możliwość świadczenia usług i obsługi gości jedynie poza lokalem, na świeżym powietrzu.

To jednak nie koniec proponowanych i możliwych zmian. Od 28 maja 2021 r. czeka nas jeszcze większa „swoboda”. Przede wszystkim wzrośnie liczba dotycząca limitu osób, z 25 do 50, co pozwala na organizację przyjęć z dwukrotnie większym obłożeniem. Ponadto rząd widzi możliwość otwarcia barów i restauracji wewnątrz, jednak zakładając utrzymanie limitu osób i limitu wykorzystanego miejsca. Oznacza to, że dopuszczalne będzie wykorzystanie do 50% miejsc w lokalu do maksymalnej ilości 50 osób. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób w jaki liczona jest ilość miejsc. Możemy spotkać się z rozumieniem pojęcia lokalu jako każdego odrębnego lokalu usługowego np. w pasażu czy galerii handlowej, jak również z wyliczeniem limitu dla całej powierzchni handlowej. Choć wytyczne i założenia nakładane są przez Rząd i Główny Inspektorat Sanitarny to lokalne jednostki sanepidu wydają decyzje indywidualne i indywidualne interpretacje, które w przypadku wątpliwości pozostają wiążące dla konkretnego przedsiębiorcy. To bardzo ważne w przypadku organizacji imprez okolicznościowych, dla których konieczne jest wyliczenie konkretnej liczby gości. Limit osób pozostaje niezależnie od tego, czy przyjęcie organizowane jest na zewnątrz czy też w środku lokalu. Jest to bezpośrednio powiązane z odpowiedzialnością za przestrzeganie wytycznych wynikających z rozporządzenia. Za wyznaczenie ilości miejsc i wskazania konkretnej liczby osób odpowiada właściciel restauracji. W przypadku przekroczenia liczby gości i kontroli władze będą jednostkowo rozpatrywać każdą sytuację. 

Kluczowym pytaniem jest to, w jaki sposób należy wyliczyć grupę objętą limitem. Dotychczas w przypadku oznaczenia osób objętych limitem rozporządzenia jednoznacznie wskazywały, że do limitu nie są wliczane osoby, które przyjęły pełne dawki szczepień uodporniających. Obecnie nie wynika to wprost z rozporządzenia, aczkolwiek nie zostało również uchylone. Naczelnik ds. mediów Ministerstwa Zdrowia potwierdza, że po 15 maja obowiązują takie same zasady i osoby legitymujące się szczepieniem pełnym nie są wliczane do wskazanych limitów. W tym miejscu problematyczne jest zweryfikowanie, czy dana osoba rzeczywiście została zaszczepiona i możliwe jest jej wyłączenie z limitu osób. Co do zasady dane tego typu – pozyskane bezpośrednio od osoby zainteresowanej, są danymi wrażliwymi, bo dotyczącymi stanu zdrowia – a ich pozyskanie wymaga szczególnej troski i zachowania poszanowania prawa do prywatności. Pojawia się więc pytanie – w jaki sposób weryfikować takie informacje. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z prawem okazanie takiego dokumentu jest dobrowolne i nie możemy go wymagać, ale niezbędne do odliczenia konkretnej osoby z limitu. Jego okazanie pozwala jednak na skorzystanie przez tą osobę z konkretnego przywileju. Dobrą praktyką jest więc wskazanie osobom, z którymi zawieramy umowę, na ten problem i ewentualne możliwości wynikające z okazania takich poświadczeń.

Luzowanie obostrzeń jest konieczne, aby branża gastronomiczna powróciła do życia. Każdy przedsiębiorca ma nadzieję, że droga do normalności będzie krótka i prosta. Musimy jednak pamiętać, że możliwości, które zakłada harmonogram uwarunkowane są aktualną sytuacją epidemiczną i bazują na wynikach pobranych w czasie rzeczywistym. W przypadku zmian, rząd będzie modyfikował swoje decyzje. W przypadku wątpliwości przedsiębiorcy każdorazowo możliwe jest zasięgnięcie opinii i indywidualnej interpretacji lokalnego sanepidu, który uwzględnia lokalną sytuację i uwarunkowania. 

Autorka: Adriana Głuchowska

Artykuł został opublikowany 12.05.2021 r.

Wyszukaj

Facebook

Newsletter

Nie masz konta? Zarejestruj się
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Kontakty dla kucharzy:

Telesales HoReCa 22 463 96 44

Region Północny:
Tomasz Gołębiowski 602 796 729

Region Centralny:
Mirosław Balcerzak 606 802 966

Region Południowy:
Natalia Domurat 692 459 048

Kontakty dla cukierników:

Telesales cukiernictwo 699 821 714

Zwiń