Tarcza antykryzysowa 6.0 – czy nowy projekt wprowadza zmiany?

WspieramLokalneLokale   9.11.2020

Projekt Tarczy 6.0 niestety nie jest satysfakcjonujący dla większości przedsiębiorców, co spowodowane jest faktem, iż pomoc zależna jest kodu PKD posiadanego przez danego przedsiębiorcę. W projekcie znajduje się zapis zapewniający, że świadczenie postojowe będzie przeznaczone wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności z wybranymi kodami.

Kody działalności, które mogą liczyć na świadczenie postojowe to:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego (w momencie, gdy nasze PKD zalicza się do grona przedsiębiorców objętych tarczą 6.0) jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r., co po raz kolejny skutecznie uniemożliwia otrzymania pomocy nowopowstałym przedsiębiorstwom.

Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków przedsiębiorcy będą mieli obowiązek złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RSP-DD) wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.

Na pomoc w dalszym ciągu nie mogą więc liczyć firmy założone po grudniu 2019 roku. Z projektu wynika, że największa pomoc przeznaczona jest branży restauracyjnej.

Świadczenie postojowe określone w projekcie Tarczy 6.0 to pomoc dla wybranych branż, w tym gastronomicznej, filmowej, fitness, fotograficznej czy estradowej. Możemy mieć tylko nadzieję, iż w związku z licznymi wyrazami niezadowolenia ze strony pozostałych przedsiębiorców, katalog pomocy zostanie rozszerzony.

Adriana Głuchowska

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 41 = 43

Skomentuj i podziel się swoją opinią!

Na naszej stronie używamy różnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w internecie. Do tego celu możemy zbierać Twoje IP lub inne dane osobowe, które nam podasz.
Administratorem danych osobowych jest ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 556-08-00-678. Przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora. Dane te są przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.