atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Portal gastronomiczny > Tarcza PFR 2.0 – pomoc dla gastronomii

Tarcza PFR 2.0 – pomoc dla gastronomii

15 stycznia 2021 r. ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0, która gwarantuje subwencje najbardziej poszkodowanym przez drugą falę pandemii SARS-CoV-2 i opiewa na kwotę około 35 mld zł (w tym subwencje i umorzenia). Tarcza to program, dzięki któremu określone branże dostaną realną pomoc i wsparcie. Pomoc i wsparcie mają być udzielane:

 • w sposób zautomatyzowany – m.in. poprzez pobieranie informacji o złożonych do US plikach,
 • szybki – przy wsparciu systemów elektronicznych i banków,
 • prosty – dzięki jasnym zasadom i wnioskom. 

Na mocy PFR 2.0 firmy będą mogły pozyskać nie tylko wsparcie finansowe na bieżącą działalność i ochronę miejsc pracy, ale również otrzymać umorzenie pełnej kwoty subwencji z Tarczy PFR 1.0.

Kogo obejmuje tarcza PFR 2.0?

Wnioski mogą składać firmy posiadające status Mikrofirmy lub MŚP, czyli m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. W przypadku Mikrofirm wnioski mogą składać te podmioty, które:

 • zatrudniają od 1 do 9 pracowników,
 • zamykają swój obrót na poziomie niższym niż 2 mln euro, 
 • zanotowały min. 30% spadek obrotów w okresie 01.IV – 31.XII lub 1.X – 31.XII 2020 w porównaniu do takiego okresu w roku ubiegłym.

Firmy te mogą ubiegać się o subwencję uzależnioną od spadku przychodów. Jeśli spadek wyniósł 30-60% firma może otrzymać 18 000 zł na pracownika, jeśli powyżej 60% to subwencja może wynieść 36 000 zł na pracownika. Subwencja dla tych przypadków jest ograniczona do wysokości 324 000 zł dla firmy i może zostać umorzona nawet w pełnej wysokości, to jednak zależy od poziomu zatrudnienia w firmie.  

Tarcza PFR 2.0 obejmuje również sektor MŚP. Wnioski dla tej grupy są dostępne, jeśli firma ubiegająca się o subwencję:

 • zatrudnia do 249 pracowników, 
 • jej obroty są niższe niż 50 mln euro (lub suma bilansowa jest niższa niż 43 mln euro), 
 • mierzy się ze spadkiem obrotów o minimum 30% w okresie 1.IV – 31.XII lub 1.X – 31.XII.2020 w porównaniu do takiego okresu w roku ubiegłym albo o 30% w okresie 1.XI – 31. XII 2020 w porównaniu do okresu 1.XI – 31.XII 2019 lub 1.I – 31.III 2019 r. W tym jednak przypadku subwencja będzie wypłacana w wysokości do 70% straty brutto za miesiące od XI 2020 do III 2021, a maksymalna wysokość subwencji wyniesie 3,5 mln, jednak z założeniem, że maksymalnie 72 tys. zł na pracownika.  

Wsparcie oferowane jest przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym przez pandemię i obostrzenia z nimi związane. PFR 2.0 obejmuje 45 kodów PKD (pobierz wykaz branż objętych wsparciem), w tym nie tylko te obejmujące sprzedaż odzieży czy żywności, hoteli, ale również firmy działające w branży edukacyjnej, targowej. Objęto pomocą również szkoły i drukarnie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski są dostępne za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Po złożeniu takiego wniosku jego weryfikacja następuje w sposób automatyczny. Z założenia jego obsługa ma trwać około 48 godzin lub maksymalnie kilka dni roboczych. Jest to możliwe dzięki dostępowi do danych elektronicznych pozyskanych zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i Urzędów Skarbowych, na podstawie złożonych dokumentów, a w szczególności plików kontrolnych JPK_V7M lub JPK_V7K. Podczas składania wniosku beneficjent musi przekazać szereg dokumentów. Przede wszystkim jest to:

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, która będzie występować w imieniu beneficjenta. Pobierz wzór dokumentu.  
 • odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, aby wykazać dane osób, które udzielają pełnomocnictwa oraz osób umocowanych. Jeśli beneficjent jest świadom rozbieżności pomiędzy dokumentami a stanem faktycznym musi załączyć je do wniosku i przedłożyć wyjaśnienia. 

Wnioski są już przyjmowane od 15 stycznia i będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. 

Udzielenie subwencji

Uzupełniony w systemie bankowości elektronicznej wniosek przechodzi przez procedurę kontroli. Najpierw bank sprawdza treść wniosku, jego kompletność, zgodność z warunkami i generuje umowę o subwencję, która wymaga podpisu osoby upoważnionej. Bank jako pełnomocnik PFR podpisuje z beneficjentem umowę w formie elektronicznej.  W takiej formie trafia ona do PFR, która na podstawie dostępnych danych – zaczerpniętych z ZUS, US – dokonuje oceny i podejmuje decyzję. Może być nią:

 • wypłata subwencji we wnioskowanej kwocie – decyzja pozytywna, 
 • wypłata subwencji w części wnioskowanej kwoty – decyzja częściowo pozytywna,
 • odmowa wypłaty – decyzja negatywna. 

Umowa o subwencję jest generowana i udostępniania w bankowości elektronicznej jeszcze przed decyzją PFR i sam fakt jej podpisania nie gwarantuje otrzymania subwencji. Wypłata subwencji następuje po wypełnieniu wszystkich warunków wynikających z programu. Należy pamiętać, że w przypadku naruszenia warunków programu PFR może wypowiedzieć umowę o subwencję. Beneficjent również może wypowiedzieć umowę w przypadku zmiany regulaminu. 

Pełny regulamin programu dostępny jest pod adresem: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf 

Autor: Adriana Głuchowska

Wyszukaj

Facebook

Newsletter

Nie masz konta? Zarejestruj się
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Kontakty dla kucharzy:

Telesales HoReCa 22 463 96 44

Region Północny:
Tomasz Gołębiowski 602 796 729

Region Centralny:
Mirosław Balcerzak 606 802 966

Region Południowy:
Natalia Domurat 692 459 048

Kontakty dla cukierników:

Telesales cukiernictwo 699 821 714

Zwiń