atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Portal gastronomiczny > Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 3 – zmiany w Prawie Pracy

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 3 – zmiany w Prawie Pracy

Pandemia korona wirusa boleśnie dotknęła zarówno pracowników jak i pracodawców restauratorów. Pisaliśmy już,  jakie działania optymalizacji zatrudnienia może podjąć pracodawca.  Tym razem zapraszamy do lektury założeń tarczy antykryzysowej na temat zmian w Prawie Pracy.

Zmiany z zakresu Prawa Pracy – dofinansowania

1. Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy w przypadku spadku obrotów pracodawcy

Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego

ma możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 % – nie więcej niż do 1/4 etatu, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

2. Możliwość pozyskania dofinansowania w przypadku spadku obrotów pracodawcy
Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego

ma możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń do wysokości połowy tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

3. Możliwość obniżenia wynagrodzenia w przypadku przestoju

Pracodawca u którego nastąpił przestój ekonomiczny, ma możliwość obniżenia wynagrodzenia pracowników maksymalnie o 50% i do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku.

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

4. Możliwość pozyskania dofinansowania w przypadku przestoju

Pracodawca u którego nastąpił przestój ekonomiczny, ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości do 50%

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

5. Możliwość pozyskania dofinansowania w przypadku spadku obrotów pracodawcy

Pracodawca, u którego nastąpił co najmniej 30 % spadek obrotów gospodarczych w ciągu dwóch dowolnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych w wysokości od 50% do 90 % minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS obciążające pracodawcę.

Warunkiem pozyskania tej formy pomocy jest:

  • niezaleganie w zapłacie podatków i składkach ZUS,
  • wystąpienie o przyznanie pomocy de minimis. 

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

Zmiany z zakresu Prawa Pracy – organizacja czasu pracy

1. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku pracowników

Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15% łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego może ograniczyć nieprzerwany dobowy odpoczynek z 11 do 8 godzin oraz odpoczynek tygodniowy z 35 do 32 godzin. Różnica pomiędzy godzinami udzielonymi a wynikającymi z przepisów kodeksowych, powinna zostać udzielona w ciągu kolejnych 8 tygodni.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

2. Możliwość wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego 

Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15% łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego

może wprowadzić równoważny system czasu pracy w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym nawet w przypadku braku uzasadnienia jego wprowadzenia rodzajem pracy lub jej organizacją.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

3. Medycyna pracy

Na okres epidemii zawiesza się wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę. Badania Lekarskie których ważność upłynęła po 7.03.2020 roku zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Organizacja pracodawcy

Obowiązek informowania o zawartych umowach o dzieło

Obowiązek poinformowania przez pracodawcę o każdej umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą płatnik nie pozostaje w stosunku pracy – w ciągu 7 dni od daty zawarcia tej umowy.

Pobierz darmowe wzoru dokumentów gotowe do druku:

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę

Pismo w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty związanej z dzierżawą nieruchomości

Sprawdź też:

Koronawirus a przedsiębiorcy. Gdzie szukać pomocy?

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 2 – Koronawirus a ZUS

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 4 – Pomoc Publiczna

Autor: Adriana Głuchowska

Wyszukaj

Facebook

Newsletter

Nie masz konta? Zarejestruj się
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Kontakty dla kucharzy:

Telesales HoReCa 22 463 96 44

Region Północny:
Tomasz Gołębiowski 602 796 729

Region Centralny:
Mirosław Balcerzak 606 802 966

Region Południowy:
Natalia Domurat 692 459 048

Kontakty dla cukierników:

Telesales cukiernictwo 699 821 714

Zwiń