Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 3 – zmiany w Prawie Pracy

WspieramLokalneLokale   10.04.2020

Pandemia korona wirusa boleśnie dotknęła zarówno pracowników jak i pracodawców restauratorów. Pisaliśmy już,  jakie działania optymalizacji zatrudnienia może podjąć pracodawca.  Tym razem zapraszamy do lektury założeń tarczy antykryzysowej na temat zmian w Prawie Pracy.

Zmiany z zakresu Prawa Pracy – dofinansowania

1. Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy w przypadku spadku obrotów pracodawcy

Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego

ma możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 % – nie więcej niż do 1/4 etatu, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

2. Możliwość pozyskania dofinansowania w przypadku spadku obrotów pracodawcy
Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego

ma możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń do wysokości połowy tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

3. Możliwość obniżenia wynagrodzenia w przypadku przestoju

Pracodawca u którego nastąpił przestój ekonomiczny, ma możliwość obniżenia wynagrodzenia pracowników maksymalnie o 50% i do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku.

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

4. Możliwość pozyskania dofinansowania w przypadku przestoju

Pracodawca u którego nastąpił przestój ekonomiczny, ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości do 50%

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

5. Możliwość pozyskania dofinansowania w przypadku spadku obrotów pracodawcy

Pracodawca, u którego nastąpił co najmniej 30 % spadek obrotów gospodarczych w ciągu dwóch dowolnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych w wysokości od 50% do 90 % minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS obciążające pracodawcę.

Warunkiem pozyskania tej formy pomocy jest:

  • niezaleganie w zapłacie podatków i składkach ZUS,
  • wystąpienie o przyznanie pomocy de minimis. 

Czas trwania pomocy: 3 miesiące

Zmiany z zakresu Prawa Pracy – organizacja czasu pracy

1. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku pracowników

Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15% łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego może ograniczyć nieprzerwany dobowy odpoczynek z 11 do 8 godzin oraz odpoczynek tygodniowy z 35 do 32 godzin. Różnica pomiędzy godzinami udzielonymi a wynikającymi z przepisów kodeksowych, powinna zostać udzielona w ciągu kolejnych 8 tygodni.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

2. Możliwość wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego 

Pracodawca, któremu spadły obroty gospodarcze o:

  • co najmniej 25 % pomiędzy dwoma kolejnymi miesiącami w okresie po 01.01.2020 roku lub
  • co najmniej 15% łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego

może wprowadzić równoważny system czasu pracy w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym nawet w przypadku braku uzasadnienia jego wprowadzenia rodzajem pracy lub jej organizacją.

Aby skorzystać z tej możliwości pracodawca nie może zalegać w zapłacie podatków i składek do ZUS do końca 2019 roku

3. Medycyna pracy

Na okres epidemii zawiesza się wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę. Badania Lekarskie których ważność upłynęła po 7.03.2020 roku zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Organizacja pracodawcy

Obowiązek informowania o zawartych umowach o dzieło

Obowiązek poinformowania przez pracodawcę o każdej umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą płatnik nie pozostaje w stosunku pracy – w ciągu 7 dni od daty zawarcia tej umowy.

Pobierz darmowe wzoru dokumentów gotowe do druku:

Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy

Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę

Pismo w sprawie zmniejszenia wysokości opłaty związanej z dzierżawą nieruchomości

Sprawdź też:

Koronawirus a przedsiębiorcy. Gdzie szukać pomocy?

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 2 – Koronawirus a ZUS

Założenia tarczy antykryzysowej dla gastronomii część 4 – Pomoc Publiczna

Autor: Adriana Głuchowska

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

83 − = 78

Skomentuj i podziel się swoją opinią!

Na naszej stronie używamy różnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w internecie. Do tego celu możemy zbierać Twoje IP lub inne dane osobowe, które nam podasz.
Administratorem danych osobowych jest ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 556-08-00-678. Przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora. Dane te są przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.